قالب sweet

درباره ما

شركت صانع لاستيك وپلاستيك پويا توليد كننده انواع قطعات لاستيكي وپلاستيكي از سال 1372 با توليد قطعات خودرو فعاليت خودرا آغاز نموده ودرسال 1375 موفق به كسب گواهينامه فعاليت صنعتي از وزارت صنايع استان تهران گرديده است ودر سال 1381 با همكاري شركت URSانگلستان موفق به استقرار نظام مديريت كيفيت براساس استانداردISO/TS 16949گرديده وپيروي از نظام نامه كيفيت را نصب العين قرارداده است .
-اين شركت همچنين حاضربه سرمايه گذاري در خصوص طرح هاي جديد ومجموعه سازي خودرو و صنايع مي باشد .